Avukat Fatih Tahancı

Fatih Tahancı’nın başlıca çalışma alanları; sigorta hukuku, tazminat hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku ve icra hukukudur. Sigorta ve tazminat hukuku başlığı altında; ölümlü – yaralamalı trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları, araç değer kaybı davaları, pert araç – sovtaj bedeli davaları, ikame araç ve kazanç kaybı davaları ile birlikte sigorta ettirenler, zarara uğrayan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri arasındaki her türlü uyuşmazlıklara çözümler sunmaktadır. İdare hukuku başlığı altında; gerçek ya da tüzel kişilerin idarelerin işlem ve eylemlerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan zararlarına ilişkin tam yargı (tazminat) davaları ile idarenin düzenleyici (tüzük, yönetmelik, genelge, sirküler vb.) ve birel işlemlerine karşı iptal davaları konularında çözümler sunmaktadır.

Fatih Tahancı, 1992 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Fethiye’de çeşitli okullarda eğitim görerek tamamlamıştır. Ortaöğrenimini Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesinde yatılı öğrenci olarak tamamlamıştır. 2013 Ocak – Şubat döneminde T.C. Başbakanlık’ta staj yapmıştır. 2013 yaz döneminde İngiltere’de bulunan Keel Üniversitesi nezdinde erasmus staj hareketliliğine katılmıştır. 2014 yılında Turgut Özal Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü tam burslu, yüksek onur öğrencisi, bölüm ikincisi olarak tamamlamıştır. 2015 yılında Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesini tam burslu, onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Sedat ÇAL’ın danışmanlığında “İdarenin Trafik Kazalarından Doğan Sorumluluğu ve Görevli Yargı Mercii” başlığını taşıyan tez çalışması devam etmektedir. Fatih Tahancı, avukatlık stajını Ankara Barosu nezdinde; sigorta hukuku, tazminat hukuku, iş hukuku, icra hukuku ve idare hukuku konularına odaklanmış çeşitli avukatlık bürolarında staj yaparak tamamlamıştır. 2017 yılında avukatlık yeminini ederek Ankara Barosu nezdinde 30870 sicil numarası ile serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Av. Fatih Tahancı 2017 yılında eşi Av. Ayşe Tahancı ile birlikte Tahancı Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. İngilizce bilmektedir.