Boşanma Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

Avukat Fatih Tahancı, boşanma davalarında müvekkillerine hizmet sağlanmaktadır. Boşanma davalarında görevli olan mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde boşanma davalarıyla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Bugün Ankara ili adli yargı çevresinde 38 adet Aile Mahkemesi aktif olarak görev yapmaktadır.

Boşanma davaları, kişilerin artık birlikte bir hayat yaşamaya olan isteklerinin sonlanması sebebiyle açılmaktadır. Buna sebep olan etkenler insanlar arasındaki ilişkilerin farklı farklı olabilmesi sebebiyle değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle boşanma davaları kendine münhasır özellikler barındırmaktadır. Tarafların boşanma davası açma girişimlerinde boşanma avukatından yardım almalarını tavsiye ederiz. Boşanma avukatı sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi için taraflara hukuki yardım ve danışmanlık noktasında gereklidir. Fatih Tahancı ve uzman avukatlardan ve danışmanlardan oluşan ekibi ile birlikte hukuki yardım ve danışmanlık faaliyeti sürdürmektedir.

Boşanma Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

Boşanma avukatı, Ankara Barosuna kayıtlı olan ve boşanma davalarında hukuki bilgi ve danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Bilindiği üzere Ankara’ da sayıca çok avukat bulunmaktadır. Toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunu oluşturan bireylerin bu birlikteliğe son verme niyetinde olması sebebiyle açacakları boşanma davasında boşanma avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Ankara ilinde 38 adet Aile Mahkemesinin olduğunu izah etmiştik. Sayıca çok olan bu mahkemelerde her gün boşanma davaları açılmakta ve evli çiftlerin birliktelikleri sona erdirilmektedir.

Bir boşanma Avukatı, Ankara’da açılacak olan boşanma davasında oldukça önemlidir. Çünkü Ankara’ da bulunması sebebiyle para ve zaman kaybı olmayacak ve süreci doğrudan kontrol edebilecektir. Boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme Medeni Kanun’unda düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Ankara’da boşanma davası açmak isteyen eşler Ankara’da bulunan aile mahkemelerine başvurmalıdır.

Ankara’da Merkez Adliye ve Batı Adliyesi bulunmaktadır. Ankara’da boşanma davası açacak olan boşanma avukatları eşlerin ikametgahına dikkat ederek doğru yerde dava açmalıdır.

En Hızlı Boşanma Davası

En Hızlı Boşanma Davası tarafların anlaşarak boşanmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında süreç daha hızlı ilerlemektedir. Yargılama sürecini uzatacak hususlar bulunmaması sebebiyle en kısa sürede sonuç alınmaktadır. Eşlerin birlikte boşanma kararı alması evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğuna ilişkin bir karine teşkil etmektedir. Dava bu nedene dayalı olarak açılmaktadır. Eşlerin anlaşmalı boşanmaya karar vermesi halinde anlaşma protokolü hazırlanır, davaya ilişkin harç ve masraflar yatırılır ve mahkemeden duruşma günü alınır. Anlaşma protokolünde boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumuna ilişkin anlaşma bulunması zorunludur. Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt nafaka, tazminat gibi hususlar, müşterek çocukların durumundan kasıt ise velayete ilişkindir.

En hızlı boşanma davası protokolün hazırlanması ve usule ilişkin diğer hususların kısa zamanda yerine getirilmesinde alanında uzman boşanma avukatıyla birlikte daha da hız kazanmaktadır. Hak kaybının yaşanmaması, telafisi güç ve imkânsız zararların doğmaması için boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Eşler her ne kadar boşanma davasını hızlı şekilde bitirmek istese de kimi zaman anlaşmalı boşanma hususunda ortak bir noktada buluşamamaktadır. Bu pek tabi mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nda boşanmaya ilişkin düzenlenen hükümlere baktığımızda genel ve özel boşanma sebepleri bulunmaktadır.

Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı.

Genel boşanma sebepleri ise; evlilik birliğinin sarsılması, eşlerin anlaşması ve ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Her boşanma sebebinde düzenlenen özel şartlar vardır ve somut olaya ilişkin doğru değerlendirme yapılarak açılacak olan boşanma davasında her şarta dayanılacağı davadan istenilen sonucun alınmasında oldukça önemlidir. İşte bu noktada boşanma davasında boşanma avukatının önemi ortaya çıkmaktadır. Hukuki bilgi ve tecrübesiyle hazırladığı dilekçelerde müvekkilin taleplerini mahkemeye doğru, tam ve eksiksiz şekilde iletmelidir. Avukat Fatih Tahancı aile hukuku alanındaki bilgi ve tecrübesiyle ekibinde bulunan uzman avukatlar ve danışmanlarla müvekkillerine boşanma davalarında hizmet sunmaktadır.

Avukatsız Boşanma

Avukatsız boşanma davası açmak mümkündür. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava ehliyeti bulunan herkes kendisi davasını açabilir ve takip edebilir veya bir vekil tarafından kendisini de temsil ettirebilir. Avukatsız boşanma davası açmak sürecin hukuki bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebiyle zorlu ve yanlış yapılan bir işlemde dava mahkemece reddedilecektir. Davın reddedilmesi hiçbir hukuki sonuç alınmadan boşa para ve zaman harcanması anlamına gelir. Alanında uzman bir boşanma avukatının bilgi ve tecrübesiyle sürecin takip edilmesi eşlerin sonuç almada daha başarılı olmasında etkilidir.Bu nedenle avukatsız boşanma davası açılmasını tavsiye etmiyoruz.

Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Bu soru boşanma aşamasına gelmiş eşlerin aklına çokça gelen bir sorudur. Sebebi ise birlikte yaşamaya, hayatı paylaşmaya karar vermiş eşlerin bu birlikteliği sonlandırırken, onların boşanma sürecinde neler ile karşılaşacaklarına ilişkin tam ve doğru bilgilendirme istemelerinden kaynaklıdır. Boşanma süreci kimi zaman tarafların anlaşması halinde kısa sürede sonlandırılırken kimi zaman da uzun, meşakkatli olabilmektedir. Bu nedenle avukat seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan belki de en önemlisi avukatın dürüst bir şekilde süreci devam ettirmeyi garanti etmesidir. Bu nedenle avukat sırf işi almak için müvekkile yalan yanlış bilgi vermemelidir.

Boşanma avukatı seçerken dikkat edilecek bir diğer husus ise avukatın müvekkile güven vermesidir. Eşler boşanma avukatı seçerken kendisine güven veren avukatı seçmelidir. Çünkü kişi avukatın boşanma süreci içerisinde doğru adımları, doğru zamanda ve yerde atacağını bilmelidir. Boşanma avukatı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin birden çok sebep saymak mümkün ise de eşlerin beklentisi farklı olabilmek bu yüzden bizce önemli olduğunu düşündüğümüz hususları sizinle paylaşmak istedik. Avukat Fatih Tahancı sahip olduğu aile hukuku bilgisi ve tecrübesi ile birlikte uzman avukat ve danışman kadrosuyla müvekkillerine boşanma davalarında yardımcı olmaktadır.

En İyi Boşanma Avukatı, Ankara Barosuna kayıtlı olup aile hukukunun bir parçası olan boşanma müessesine ilişkin eşleri en doğru şekilde aydınlatan, hukuki bilgi ve danışmanlık veren avukattır. En iyi boşanma avukatı boşanma davasının aşamalarını, olası sonuçlarını hukuki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak müvekkile ileten avukattır. Ancak avukatın doğru bilgilendirme yapması için müvekkil ile olan iletişim çok önemlidir. Müvekkil ile avukat uyumlu ve etkili bir iletişim kurmalıdır. Aksi halde iletişim bozukluğu söz konusu olacaktır.

Doğru ve etkili iletişiminde avukat somut olaya ilişkin müvekkilden bilgi ve belgeleri alıp boşanma davasında müvekkili temsil noktasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaktır. Boşanma davasında aile içi meselelerin, çevresel faktörlerin, maddi ve manevi taleplerin çeşitli olması sebebiyle boşanma avukatının müvekkili temsil ederken çalışmalarına pürdikkat odaklanmalı ve süreci hukuki bilgi ve tecrübesiyle takip etmelidir.

En İyi Boşanma Avukatı Türkiye’deki boşanma oranları dikkate alındığında en yüksek olduğu illerden biri olana Ankara’ hizmet vermektedir. Hukuki bilgi ve dava çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle yılların getirdiği tecrübe sayesinde Avukat Fatih Tahancı ve uzman avukatlar ve danışmanlarla birlikte Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir.