Avukat Fatih Tahancı

Fatih Tahancı 2017 yılında eşi Av. Ayşe Tahancı ile birlikte Tahancı Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. İngilizce bilmektedir.

Hakkımda
 Avukat Fatih Tahancı

İlgi Alanlarım

Grid Image

Ceza Hukuku

Ceza, Ağır Ceza ve Asli Ceza Mahkemesi nezdinde yer alan davalar.

Devamı

Aile Hukuku

Aile Mahkemeleri nezdinde yer alan davalar.

Devamı

İdari Hukuk

İdare Mahkemeleri nezdinde yer alan davalar.

Devamı

İş Hukuku

İş Mahkemeleri nezdinde yer alan davalar.

Devamı

Trafik Kazaları

Trafik kazaları alanında olan davalar.

Devamı

İcra Hukuku

İcra Daireleri ve İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde yer alan davalar.

Devamı
Grid Image


İletişim Bilgilerim

Avukat Fatih Tahancı, Çukurambar – Söğütözü semtinde bulunan merkez ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Çukurambar Mh 1480. Sk No:2 Besa Kule
A Blok Kat:14 No:52 Çankaya/Ankara

Pazartesi-Cuma: 09:00-18:00

 Avukat Fatih Tahancı

Avukat Fatih Tahancı, Ankara

Bir avukatın asli görevi müvekkiline mevcut hukuk kuralları çerçevesinde hukuki güvenlik sağlamaktır. Avukat Fatih Tahancı ve takım arkadaşları ile Çukurambar, Çankaya/Ankara’da bulunan ofislerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Avukatlık mesleği salt hukuk fakültesinde verilen bilgilerle yapılamayacak noktayı çok uzun bir zaman önce geride bırakmıştır. Günümüzde avukatların; güncel hayatı çok yakından takip etmesi yanı sıra, ortaya çıkan yeni teknolojiler ile birlikte bu yeni alanların hukuki düzenlemelerinden bihaber olmamasını o alanda bilgi sahibi olmasını da gerekli kılmaktadır. Bu da ancak genç ve dinamik bir kadroya sahip olunması ile mümkündür.

Avukat Kime Denir?

Avukat, bulunduğu ildeki baroya kayıtlı, müvekkillerin davalarında onları temsil edip savunan, danışmanlık hizmeti sağlayan avukattır. Hukuk alanında yürüttüğü çalışmalar ve sorunları çözüme kavuşturma noktasında gerçekçi, akılcı ve dürüst çalışmayı kendisine ilke edinen Tahancı Hukuk Bürosu olarak Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara sahip olduğu yoğun nüfus oranı ve Türkiye’nin her yerinde göçler sebebiyle çok farklı hukuki uyuşmazlıklar yaşanan bir ildir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin çeşitliliği hukuk alanında hizmet veren büroların da uzmanlaşmasını gerektirmektedir. Bu nedenle müvekkile verilen hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti noktasında profesyonel olma gayesi güden hukuk büroları kadrolarında uzman avukat ve danışman bulundurmaktadırlar. Ankara’da avukat sayısı hayli fazla olması sebebiyle bu rekabetçi ortamda ilkelerine sadık, özverili ve nitelikli çalışan hukuk bürosundan hizmet alınmalı ve yaşanacak olası hak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Avukatlık Mesleği

Avukatlık mesleğinin temelinde hukuk devleti ilkesi ve Anayasayla güvence altına alınmış “hak arama hürriyet” bulunmaktadır. Avukatlık mesleği yargı organlarının adaletli şekilde karar vermesine yardımcı olma, katkıda bulunma, müvekkili lehine karar verilmesini önlemek için başvurulacak hukuki yolları tüketme amacıyla icra etmekle yükümlüdür. Bu yönü sebebiyle avukatlık mesleği hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir.

Avukatlık mesleği 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve bu kanunun uygulanması amacıyla Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği gibi birden çok mevzuatta yer alan hükümlerde yine avukatlık mesleğine ilişkin düzenlemeleri görebiliriz. Avukatlık Kanunu’ndaki düzenleme gereğince, avukat kamu hizmeti icra eder ve mesleği icra ederken serbesttir. Avukatlık her ne kadar serbest meslek olsa da mevzuatlarda düzenlendiği şekilde geniş hakların yanında yükümlülükleri konusunda sıkı denetime tabi tutulduğunu da söyleyebiliriz. Yargının amacı olan adaletin tesis edilmesinde bağımsız savunma makamını temsil eden meslek olması nedeniyle avukatlık kamu hizmetidir. Ancak avukatlık mesleği artık günümüzde sadece bireysel savunma makamı olarak adli makamlar önünde kişileri temsil etmemekte danışmanlık hizmetleri noktasında yani yargı faaliyeti dışında da hizmet veren bir meslektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak, bir yıllık avukatlık stajını tamamlayan ve Avukatlık Kanunda düzenlenen diğer şartları da taşıyanla avukatlık mesleğini yapabilir. Ancak avukat unvanını taşıyan herkesin müvekkili tam, doğru ve etkili temsil konusunda sahip olması gereken niteliklerde olduğunu söylemek güçtür. Çünkü avukat asgari bazı niteliklere sahip olsa da uzmanlığı konusunda herhangi bir denetim mekanizması yoktur. Bu nedenle kişilerin avukat unvanı taşıyan birinden hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almadan önce hukuk alanındaki uzmanlığı konusunda bilgi edinilmesi tavsiye edilir.