Ceza Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

Avukat Fatih Tahancı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Ankara ili adli yargı çevresi içerisinde bugün 37 adet Ağır Ceza Ceza Mahkemesi, 75 adet Asliye Ceza Mahkemesi ve 8 adet Sulh Ceza Hakimliği aktif olarak görev yapmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen 224 farklı suç başta olmak üzere; 3475 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6702 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3717 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanunlarda düzenlenmiş suçlar, cezalar ve diğer yaptırımlar hakkında aktif olarak çalışmaktadır.

Ceza Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

1163 sayılı Avukatlık Kanunu’nda ceza avukatı şeklinde bir tanımlama ya da bir ünvan bulunmamaktadır. Bu kullanım bahsi geçen avukatın meslek hayatı boyunca bakmış olduğu yoğunluğu ve odağı sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte suç ve ceza ilişkisi günümüzde oldukça teknikleşmiştir. Yukarıda izah edildiği üzere sadece Ankara ili merkezinde 120’yi aşkın ceza mahkemesi aktif olarak görev yapmakta bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile beraber suç tipleri ve tanımlamaları da gün geçtikçe artmaktadır. Bu da alanında uzman ceza avukatına olan ihtiyacı hiç olmadığı kadar arttırmaktadır. Avukat Fatih Tahancı sahip olduğu ceza hukuku bilgisi ve tecrübesi ile birlikte uzman avukat ve danışman kadrosuyla müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Suç şüphesi oluşturan bir eylemin bir fail tarafından işlenmesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde soruşturma evresi de başlamaktadır. Ceza soruşturmasını Cumhuriyet Savcısı yürütmektedir. Cumhuriyet Savcısı, mağdurların şikayeti ile birlikte soruşturmayı başlatabileceği gibi re’sen herhangi bir şikayet olmaksızın da soruşturmayı başlatabilmektedir. Mağdur, şüpheli ve tanıkların ifadeleri alınıp deliller toplandıktan sonra yeterli şüphenin ortaya çıkması halinde Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek kamu davası açabileceği gibi yeterli şüphenin ortaya çıkmaması veya faillerin tespit edilememesi veya eylemin suç olarak tanımlanmaması hallerinde kamu davasının açılmasına yer olmadığına dair karar (takipsizlik) verecektir.

Ağır Ceza Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

İddianamenin yargılamayı yapacak olan görevli ve yetkili olan ağır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesinin kabul etmesi ile birlikte soruşturma evresi sona erecek ve kovuşturma evresi başlayacaktır. Kovuşturma evresinde ağır ceza mahkemesi üç kişilik bir heyetten oluşurken asliye ceza mahkemesinde ise yargılama tek hakim tarafından gerçekleştirilecektir.

Ceza yargılamasında kişiler; mağdur, müşteki, suçtan zarar gören, katılan, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk gibi birtakım adlandırılmalara tabi tutulmaktadır. Ancak hangi adlandırılma yapılırsa yapılsın soruşturma evresinde de kovuşturma evresinde de kişilerin mutlak suretle bir avukattan hukuki yardım alması oldukça önemlidir. Aksi takdirde adli makamlar önünde tam ve doğru olarak içerisinde bulunulan durumun aktarılamaması sonucunda hak kayıplarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bununla birlikte yargılamanın safahatı ilerledikçe ortaya çıkan zararı tamamen ortadan kaldırma veya zararı azaltma imkanı da oldukça düşmektedir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı veya En İyi Ceza Avukatı kimdir? Nasıl tercih yapmalıyız? soruları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu sorunun tek bir cevabı bulunmamaktadır. Burada aranması gereken önemli husus müvekkil ile avukat arasındaki iletişim ve uyumdur. İletişim ve uyumun gerçekleşmemesi halinde avukatın tecrübesi veya teknik bilgisinin bir önemi ne yazık ki kalmamaktadır. Öyle ki müvekkilin istek ve talepleri anlaşılmadığından adli makamlara da doğru aktarılamayacaktır.